Pris pr. måned er kr. 2910,- (fastpris) + matpenger kr. 450,- + bleiepenger kr. 100,- (for dem som bruker bleier).

Matpengene dekker lunsj (2 varme måltid i uken), mellommåltid og frukt.

Bleiepengene dekker bleier, cremer, og våtservietter på tur.

FAU har også godkjent solcremepenger på kr. 50,- pr. familie. Barnehagen kjøper inn solcreme som er testvinner og som ikke inneholder noen problematiske stoffer.


Det gis søskenmoderasjon etter Bergen Kommunes satser. Har barnet rett på gratis kjernetid, må det huskes å søke om dette.

Man kan få mer informasjon og søke om plass på sidene til Bergen Kommune. Gå inn på www.bergen.kommune.no - Under barnehageplass og opptak vises hele søkerprosessen og en beskrivelse av søkers rettigheter.

Barnehagen ligger på Melkeplassen.

Øvre Fyllingsvei 37, 5161 Laksevåg

Tlf: 91 16 97 75 eller 95 22 37 48

Mail til styrer: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mail til eierrepresentant: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.