Vårt hovedmål:

Damsgård barnehage ønsker trygge, glade og selvstendige barn, som utvikler kunnskaper, ferdigheter og positive holdinger. Dette ser vi på som viktig basiskompetanse for barnas videre liv.

Gjennom trygge og stimulerende omgivelser, skal vi gi hvert barn gode muligheter for utvikling og modning. Vi ønsker å være et godt supplement til hjemmet.

For å kunne nå målene våre er vi veldig opptatt av å gjøre barnehagen til et trivelig sted å være både for barna, de ansatte og foreldrene.

Barnehageloven og rammeplanen gir oss retningslinjer for hvilke menneskesyn og verdier vi skal formidle til barna.