Vårt hovedmål:

Damsgård barnehage ønsker trygge, glade og selvstendige barn, som utvikler kunnskaper, ferdigheter og positive holdinger. Dette ser vi på som viktig basiskompetanse for barnas videre liv. Vi er opptatt av å lære barna at de er en del av en gruppe og at når hver enkelt har det bra, har gruppen det bra. Det er viktig å ikke bare tenke på seg selv.

Gjennom trygge og stimulerende omgivelser, skal vi gi hvert barn gode muligheter for utvikling og modning. Vi ønsker å være et godt supplement til hjemmet.

For å kunne nå målene våre er vi veldig opptatt av å gjøre barnehagen til et trivelig sted å være både for barna, de ansatte og foreldrene.

Barnehageloven og rammeplanen gir oss retningslinjer for hvilke menneskesyn og verdier vi skal formidle til barna.