Damsgård barnehage er moderne basebarnehage med store innbydende lokaler tilpasset barn i ulik alder. Barnehagen åpnet den 24.11.2008. Uteområdet er stort og flott, med naturtomt, grillhus, sykkelveier, stort klatrestativ, sandkasser, rutsjebaner, disser og mye mer. De aller minste har i tillegg sitt eget inngjerdete område.
 

Damsgård barnehage er en basebarnehage, dvs at barna rullerer på bruk av de ulike rommene i barnehagen. Alle barn tilhører en fast gruppe med faste barn og voksne. De aller minste har egne rom de alltid har tilgang til. Barna i alderen 3-6 flytter rundt i barnehagen etter et fast skjema. Dette lærer barna fort.


Damsgård barnehage har 23 dyktige ansatte hvor av de fleste har lang barnehageerfaring.
Vi er opptatt av faglig oppdatering og går derfor jevnlig på kurs. Som personalgruppe er vi også opptatt av hvordan vi kan gjøre barnehagehverdagen best mulig for barna, og har derfor jevnlige diskusjoner om tiltak som kan heve kvaliteten i barnehagen. Vi har også samtaler med Fau representantene om hva foreldrene vil vi skal vektlegge.

Det må søkes elektronisk til Bergen kommunes samordnede opptak, for mer info se Bergen Kommune. Obs! Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen til samordnet opptak er 1.mars. Når du har søkt plass i Damsgård barnehage har du samtidig godtatt våre vedtekter, husk derfor å lese dem før du søker.
Medlemmer av Laksevåg Kvinne og Familielag vil bli prioritert jmf. Vedtekter. Medlemskapet må være betalt før 1. mars, det året det søkes for. Påmelding: Norges Kvinne- og familieforbund

The admission process to all kindergartens in Bergen is coordinated and web-based. For more info goto Bergen Kommune. Applications must be sent in within 1st of March. Remember to read our Vedtekter before you apply.

Damsgård barnehage is owned by Laksevåg Kvinne og familielag, a local housewives association. Children of members are given priority when places are allocated. Length of membership, as indicted by the membership number, establishes the child's place on our internal waiting list. Members' children will be given places before children on Bergen Kommune's waiting list, except for children whose placement is governed by law i.e. handicapped children or children in protective care (barnevern). Membership is open to all at Norges Kvinne- og familieforbund. If you need help please get in touch.

Membership must be paid before 1st March.

Barnehagens lokaler

Barnehagen er på to etasjer, der de under 3 år holder til i 1. etasje, mens barna over 3 år holder til i 2. etasje. Barnehagen drives etter baseprinsippet. Det vil si at vi ikke har tradisjonelle avdelinger, men forskjellige rom som gir mange fine utfoldelsesmuligheter. Vi har bl.a. felles spisesal, amfi med storskjerm, våtrom (for våtlek), egen tilrettelagt sone for de aller minste, lekerom, diskotek, formingsrom, multimediarom og dramarom med slott.

Selv om vi har basedrift er barna likevel i faste grupper, med sine voksne og barn. De minste er delt inn i to grupper.

Måltider

Barnehagen har to varme måltider i uken, og resten av uken har vi smørelunsj. Barnehagen holder frokost, lunsj, mellommåltid og frukt. Dette koster kr. 450,- i matpenger hver måned.
På turer tar vi med oss mat og drikke. Det hender ofte at vi griller eller lager varm mat på tur.

Soving

Alle barn som trenger å sove, sover i egne vogner i sovehuset. Sovehuset befinner seg bak barnehagen og er således skjermet for støy. Sovehuset er isolert i tak, men ikke i vegger. Barna må derfor ha poser tilpasset årstiden. I sovehuset sover barna ”ute”, men er skjermet for vind og regn.

Bleier

Alle barn som bruker bleier betaler kr. 100,- pr. mnd. Barnehagen kjøper inn bleier, cremer, oljer, etc.

Aktivitetspenger

Alle barn betaler kr. 300,- i aktivitetspenger pr. halv år. Aktivitetspengene blir brukt til teaterturer, teatergrupper i barnehagen, konserter,  museum, kunstgalleri, Akvariet, Fløyen m.m

Uteområdet

Barnehagen har et stort og flott uteområdet, med stort klatrestativ, lekehus, amfi, disser, rutsjebaner og sandkasser. Deler av uteområdet er naturtomt med bl.a en foss. Barna som ikke kan gå (eller er ustødige), har et eget inngjeret område. Barnehagen har også mange sykler og andre uteleker. Rett ved barnehagen ligger Damsgårdsfjellet, som vi bruker ofte. I nærområdet ligger også Løvstakken, Frøya idrettspark og Krohnegården, med bademuligheter.